+30 - 210 721 1648   +30 - 210 954 5000 | +30 210 721 1640 | info @ anelneolaia.gr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Με τις πρώτες αυτές θέσεις και προτάσεις μας οι στόχοι μας είναι:

Ανάπτυξη Ανεξάρτητης και Κριτικής Σκέψης με την ηθική και πνευματική αγωγή των νέων, καθώς και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες

Κριτική σκέψη σε κάθε επίπεδο της εκπαίδευσης και τέλος της στείρας αποστήθισης. Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

Προαγωγή της ανθρωπιστικής παιδείας, της καλλιέργειας του πνεύματος με στόχο την διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Προώθηση πολιτισμικής εκπαίδευσης και της εθνικής μας ταυτότητας.

Όχι στον αποκλειστικά γνωστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Αναβάθμιση του επιπέδου των δημοσίων σχολείων και η εξασφάλιση της κατάλληλης προετοιμασίας των μαθητών μέσα στα σχολεία.

Η πατρίδα μας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εκπαιδευτικό κέντρο, διεθνώς αναγνωρισμένο, επενδύοντας στους Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι είναι εξαίρετοι και διαπρέπουν σήμερα, αλλά δυστυχώς κυρίως στο εξωτερικό.

Οι προτάσεις της Νεολαίας Ανεξαρτήτων Ελλήνων σε αυτό το πρώτο κείμενο θέσεων κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Αναλυτικά:

Στο σύνολο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουμε:

– Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και εφοδιασμός των σχολείων με σύγχρονα μέσα.

– Βιβλιοθήκες σε κάθε σχολείο. Ηλεκτρονική πρόσβαση σε μια μεγάλη εθνική βιβλιοθήκη.

– Αίθουσα υπολογιστών σε κάθε σχολείο.

– Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Εκσυγχρονισμός και διόρθωση των σχολικών εγχειριδίων. Όχι στο πολλαπλό βιβλίο.

– Στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ελάφρυνση της διδακτέας ύλης ανά μάθημα ώστε το παιδί να μην υπερφορτώνεται και να αφομοιώνει αποτελεσματικότερα κάθε γνωστικό αντικείμενο.

– Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη Τετάρτη Δημοτικού, προσθήκη των Αρχαίων Ελληνικών (αλλά με διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας από αυτόν που διδάσκονται σήμερα) και του μαθήματος της Πληροφορικής.

– Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τροποποίηση του μαθήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιούνται και ενημερωτικές επισκέψεις ανά επαγγελματικό κλάδο καθώς και επισκέψεις στο μάθημα από επαγγελματίες ανά κλάδο.

– Προετοιμασία για χορήγηση πτυχίου Αγγλικών και Πληροφορικής. Ο μαθητής επιλέγει αν θα δώσει εξετάσεις για τη χορήγηση πτυχίου Αγγλικών και Πληροφορικής (Κρατικά Πιστοποιητικά) δωρεάν.

– Κάλυψη όλων των σχολείων με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή. Να είναι υπάλληλοι του κράτους και να ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς τα σχολεία αρμοδιότητάς τους με κριτήριο αναλογίας ανά πληθυσμό και γεωγραφική έκταση.

– Αλλαγή της μεθόδου διδασκαλίας ώστε ο χαρακτήρας των μαθημάτων να είναι διαδραστικός. Υποστήριξη βιωματικής εκπαίδευσης με δραστηριότητες και ανίχνευση των ταλέντων (κλίσεις) των μαθητών.

Προσχολική αγωγή – νηπιαγωγείο

Τα παιδιά διαμορφώνουν το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικότητάς τους μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, αντί για σχολεία ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης του παιδιού, εκμάθησης και ανάπτυξης προγράμματος καθημερινότητας, αποτελούν περισσότερο κέντρα φύλαξης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων γονέων. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μέσα από το παιχνίδι, αλλά και από διάφορες δραστηριότητες την ελληνική γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό, ήθη και έθιμα, μουσική, γυμναστική, καλλιτεχνικά και να αναπτύξουν τις δεξιότητες της λεπτής κινητικότητας και αντίληψής τους.

– Θεσμοθέτηση πραγματικά κοινού προγράμματος εκπαίδευσης σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της χώρας, ιδιωτικών και δημοσίων, με μικρά ευέλικτα τμήματα.

– Για τη δημιουργία ιδιωτικών και δημοσίων νηπιαγωγείων προσδιορίζονται ελάχιστες κοινές μα υψηλού επιπέδου προδιαγραφές όσον αφορά τις υποδομές και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

– Αποτελεσματική λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων, που θα επικεντρώνονται τόσο στη διαφύλαξη του προγράμματος, όσο και στη καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

– Υποχρεωτική διετής προσχολική αγωγή. Προϋπόθεση αποτελεί το Κράτος να καλύπτει το σύνολο των παιδιών των Ελλήνων πολιτών και βέβαια όχι με δημιουργία θέσεων που θα οδηγεί σε υπέρογκο αριθμό παιδιών ανά τμήμα, αλλά με διακριτά ολιγομελή τμήματα.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

– Ο τρόπος βαθμολογίας πρέπει να είναι ενδεικτικός (Α,Β,Γ) στις τέσσερις πρώτες τάξεις

– Καθιέρωση διαθεματικών μαθημάτων

– Μετατροπή όλων των σχολείων σε Ολοήμερα. Το υποχρεωτικό ωράριο είναι 8:00 – 14:00 αλλά δίδεται η δυνατότητα παραμονής μέχρι τις 16:00 όπου υπάρχουν δραστηριότητες, μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διατίθενται αίθουσες μελέτης για την επόμενη μέρα. Οι γονείς δηλώνουν στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς αν το παιδί τους θα παραμένει μέχρι τις 16:00, με ενδεχόμενο παράτασης του ωραρίου για συγκεκριμένα σχολεία.

– Ενισχύεται και επεκτείνεται ο βασικός θεσμός ένταξης που είναι τα τμήματα ένταξης.

– Δωρεάν σίτιση στα δημόσια σχολεία.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

– Καθιέρωση ερευνητικής εργασίας στο πρώτο τρίμηνο αντί ενδιάμεσης εξεταστικής περιόδου, σε μαθήματα που θα επιλέξει ο μαθητής από την Β’ Γυμνασίου ως πρόοδος που θα συνυπολογίζεται με συντελεστή στον τελικό βαθμό τάξης.

– Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) με τη περάτωση σπουδών να δίδεται και απολυτήριο.

– Αναβάθμιση/επαναλειτουργία του θεσμού των μουσικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών σχολείων.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

-Αποσύνδεση των εξετάσεων του σχολείου με την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση

-Στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου διενεργούνται ενδοσχολικές εξετάσεις οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του Απολυτηρίου Αποφοίτησης από το Λύκειο. Τα μαθήματα είναι κοινά για όλους. Η Γ’ Λυκείου αποτελεί έτος προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία υπάρχουν μόνο μαθήματα επιλογής για όλα τα πεδία και 3 μαθήματα κορμού (μαθηματικά – έκθεση – ιστορία) εξεταζόμενα από εθνική επιτροπή.

-Για τα ΕΠΑΛ στο έτος προετοιμασίας καθιερώνεται πρακτική και μαθήματα που καταλήγουν στο πτυχίο. Έχει όμως δικαίωμα ο απόφοιτος του ΕΠΑΛ να παρακολουθήσει όποτε το επιθυμεί το έτος προετοιμασίας των ενιαίων λυκείων, ώστε να έχει δικαίωμα εισαγωγής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.

-Μοναδική προϋπόθεση παρακολούθησης του έτους προετοιμασίας είναι το απολυτήριο Λυκείου και η πρόσβαση υπάρχει ανεξαρτήτως ηλικίας.

-Χωρίζονται οι Σχολές ανάλογα με τη διάκριση των επιστημών.

– Στο έτος προετοιμασίας δεν υπάρχει τελική βαθμολογία και δίδονται στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς κατατακτήριες/εισαγωγικές εξετάσεις σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά πεδίο. Μοναδική προϋπόθεση παρακολούθησης του έτους προετοιμασίας είναι το απολυτήριο Λυκείου και η πρόσβαση υπάρχει ανεξαρτήτως ηλικίας. Το έτος προετοιμασίας διδάσκεται στα σχολεία.

– Η ύλη, τόσο των μαθημάτων όσο και των εξετάσεων, καθορίζεται από επιστημονική επιτροπή στην οποία μετέχουν καθηγητές Λυκείου και ΑΕΙ/ΤΕΙ.

-Ανά πεδίο η εξέταση είναι μια. Κάθε εξέταση έχει κατηγοριοποιημένες ερωτήσεις ανά Σχολή ή/και τμήμα. Κάθε κατηγορία έχει συντελεστή βαρύτητας ανά τμήμα. Εντός της κάθε κατηγορίας υπάρχουν ερωτήσεις αύξουσας δυσκολίας που καθορίζουν το επίπεδο των φοιτητών στη κατάταξη.

-Σύσταση νέου επιστημονικού πεδίου, το οποίο θα επιλέγουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

-Οι καθηγητές που θα διδάσκουν είναι εξειδικευμένο προσωπικό προετοιμασίας των μαθητών. Οι καθηγητές που επιθυμούν να αποτελούν το εξειδικευμένο προσωπικό του έτους προετοιμασίας θα πρέπει να περνάνε εξετάσεις του Υπουργείου και να τους δίδεται το ανάλογο κίνητρο. Αυτοί είναι οι ίδιοι που διορθώνουν τα γραπτά, αλλά δεν μπορούν να διορθώσουν γραπτά στο σχολείο που διδάσκουν.

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

-Αναβάθμιση του θεσμού των ΙΕΚ με χρόνο πρακτικής άσκησης ώστε οι απόφοιτοι να έχουν υψηλού επιπέδου πιστοποιημένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πραγματική εθνικής οικονομίας. Προς τούτο είναι απαραίτητο: Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από διαπιστευμένους φορείς, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των προσόντων ανά επίπεδο, η δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητου από μηχανισμούς προσφοράς κατάρτισης και εποπτευόμενου από κοινωνικούς εταίρους.

-Αναβάθμιση των ΙΕΚ με κριτήρια. Τμήματα που υπάρχουν σε ΤΕΙ/ΑΕΙ δεν μπορούν να παίρνουν άδεια αυτόνομης εργασίας. Τα τμήματα που δεν αντιστοιχούν σε τριτοβάθμια θα μπορούν να παίρνουν άδεια αυτόνομης εργασίας (πχ. κομμωτικής)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

-Σαφής προσανατολισμός στην παροχή «κινήτρων» για να τελειώσει κάθε φοιτητής τη σχολή του και όχι τιμωρητικός προσανατολισμός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με καθορισμό ελάχιστου αριθμού μαθημάτων στα οποία πρέπει ο φοιτητής να επιτύχει ανά έτος, που όμως δε θα οδηγεί στη διαγραφή ή μη επιτυχία σε πρώτο επίπεδο, αλλά στην επανάληψη του έτους. Διαγραφή πρέπει να υπάρχει σαφέστατα για τους ανενεργούς φοιτητές, οι οποίοι αποδεδειγμένα, βάσει μη προσέλευσης για εγγραφή ή/ και μη δήλωσης μαθημάτων για τέσσερα συνεχόμενα εξάμηνα, έχουν σταματήσει την παρακολούθηση της σχολής χωρίς να έχουν προσκομίσει κάποιο έγγραφο, που να δικαιολογεί την απουσία τους.

-Χωροταξικός επανασχεδιασμός με ορθολογικό τρόπο του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας μας με ακαδημαϊκά κριτήρια, με βάση τους τομείς στρατηγικής προτεραιότητας ανάπτυξης της χώρας και όχι με τον τρόπο που δρομολογήθηκε με το Σχέδιο Αθηνά.

-Παροχή κρατικής επιδότησης για ξενόγλωσσα e- books συναφή με το ακαδημαϊκό αντικείμενο για τους φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου και τους προπτυχιακούς με βάση οικονομικά κριτήρια και έχοντας συμπληρώσει επιτυχώς ένα προκαθορισμένο αριθμό μαθημάτων.

-Δωρεάν συγγράμματα, ένα ανά μάθημα και τα υπόλοιπα βιβλία που χρειάζονται υπάρχουν στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων. Πρόσβαση στα δωρεάν συγγράμματα πρέπει να έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές (ακόμη και αυτοί που κάνουν δεύτερο πτυχίο).

-Δημιουργία Πανελλήνιας Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης με απώτερο στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης στον κόσμο πανεπιστημιακής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που θα εμπεριέχει το σύνολο της ύλης και θα έχουν πρόσβαση με τον αριθμό μητρώου τους όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε πανελλαδικό επίπεδο

-Ανακατασκευή, ανακαίνιση για τις Εστίες. Δημιουργία νέων εστιών όπου δεν υπάρχουν. Δεν νοείται Πανεπιστήμιο χωρίς Εστίες. Επιπλέον θα πρέπει να είναι εκτός από κατοικίες φοιτητών, χώρος έμπνευσης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών με την συμμετοχή φοιτητών αντιστοίχων τμημάτων.

-Προσδιορισμός του ασύλου ως άσυλο ιδεών και όχι ως άσυλο ανομίας. Απόλυτο άσυλο για προάσπιση των ιδεών.

-Αυτοδίκαιη παρέμβαση αρμοδίων αρχών σε περιπτώσεις κακουργημάτων και μετά από πρόσκληση της αρχής του ιδρύματος σε περίπτωση δολιοφθορών.

-Ενίσχυση των Σχολών ακαδημαϊκά ανάλογα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως π.χ. βιογενετική, ρομποτική ιατρική, νανοτεχνολογία.

-Μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας του κάθε συλλογικού οργάνου των ΑΕΙ/ΤΕΙ. Προτείνουμε ομοιόμορφη διαδικασία σε πανελλήνιο επίπεδο, ανεξαρτήτως συμβουλίων ή οποιουδήποτε οργάνου συγκεκριμένου τμήματος. Στη διαδικασία ανάδειξης συλλογικών οργάνων των ιδρυμάτων θα έχουν δικαίωμα εκλογής και ψήφου αυστηρά μόνο τα μόνιμα μέλη διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων – σε όργανα που αφορούν και το υπαλληλικό προσωπικό και εκείνοι-, ενώ κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει μία ελάχιστη προσωπική βαθμολογία-αντικειμενική εκτίμηση της επιστημονικής και διδακτικής προσφοράς του που θα είναι αποτέλεσμα της νέας διαδικασίας αξιολόγησης. Απόλυτη διαφάνεια κάθε διαδικασίας εκλογής προς την φοιτητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

-Στρατηγικός επικουρικός ρόλος του Συμβουλίου των ΑΕΙ/ΤΕΙ και εκ νέου προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων που τώρα αυτό κατέχει σε άλλα ήδη υπάρχοντα ή μη όργανα. Ο οικονομικός έλεγχος των ιδρυμάτων με απόλυτη διαφάνεια και δημοσιότητα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μετά το τέλος αυτής, από το πρυτανικό συμβούλιο/πρύτανη ΚΑΙ τη σύγκλητο.

-Επαναφορά Πρυτανικού Συμβουλίου με εκλογή και όχι ορισμό Αντιπρυτάνεων/Αναπληρωτών Πρυτάνεων

-Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιαίτερα όπου παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα το φαινόμενο των μαθημάτων-αλυσίδων και με σκοπό την μείωση των ανενεργών φοιτητών, προτείνουμε κοινό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις σχολές και τα τμήματα, με επαρκή και καθορισμένο αριθμό δηλωθέντων διδακτικών μονάδων και μαθημάτων (όχι ν+άπειρο, ούτε ν+3, μια ενδιάμεση επιλογή μετά από ομόφωνη απόφαση της ακαδημαϊκής κοινότητας/της Συνόδου των πρυτάνεων), όπου αυτό καταστεί δυνατό και παράλληλα με την παντελή κατάργηση των μαθημάτων-αλυσίδων που αποτελούν μεγάλο πρόβλημα χωρίς ουσιαστική συνεισφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η υπάρχουσα λειτουργία είναι αποτρεπτική, παρά λειτουργεί ως κίνητρο, καθώς εμποδίζει την ομαλή συνέχιση των σπουδών του εκάστοτε σπουδαστή/φοιτητή.

ΑμεΑ

Στοχεύουμε στη βελτίωση της εκπαίδευσης στα Άτομα με Αναπηρία και όχι απαξίωση με σταδιακή κατάργηση θεσμών που την ενισχύουν. Οι μαθητές και φοιτητές ΑμεΑ δεν χρειάζονται ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά ανάλογη των ιδιαιτεροτήτων τους ώστε να μην εμποδίζεται η εξέλιξή τους.

-Καταρτισμένο προσωπικό για την αξιολόγηση των ατομικών θεμάτων που αντιμετωπίζει κάθε παιδί. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή θητεία λόγω της φύσης της σχέσης που αναπτύσσει το παιδί με αναπηρία με τον δάσκαλο.

-Η στελέχωση με εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό μονάδων ειδικής αγωγής πρέπει να είναι πλήρης και στις μη ΑμεΑ σχολικές μονάδες.

-Άρτια υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η κάθε διαφορετική περίπτωση μαθητή.

-Υλικοτεχνική υποδομή για τα σχολεία που παρακολουθούν μαθητές οι οποίοι δεν κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθήσουν ειδικά σχολεία. Πέραν της υλικοτεχνικής υποδομής όπου είναι απαραίτητο κάθε μαθητής πρέπει να καλύπτεται από εξειδικευμένο δάσκαλο όπως προβλέπεται αλλά δεν εφαρμόζεται.

-Μεταφορά μαθητών από το σπίτι στο σχολείο.

-Για τις κατατακτήριες εξετάσεις να προβλέπεται ειδικό εξεταστικό κέντρο για ΑμεΑ σε κάθε περιοχή ώστε να αποφεύγεται η άνιση μεταχείριση και ταλαιπωρία των μαθητών. Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό πλήρη κάλυψη των εξόδων του μαθητή και του κηδεμόνα του κατά το διάστημα των εξετάσεων σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αλλαγή πόλης. Τα έξοδα θα αναλαμβάνει το ασφαλιστικό ταμείο του μαθητή.

-Ένταξη στα μαθήματα κοινωνικής παιδείας κεφαλαίων με στόχο οι μαθητές να κατανοούν απόλυτα την ισότητα των ΑμεΑ με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

-Στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δικαίωμα εισαγωγής με το 5% όλων των 67% και άνω ΑμεΑ σε οποιοδήποτε Τμήμα επιλέξουν.

-Βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων προσβασιμότητας. Προσβάσιμα κτίρια, εστίες, χώρους σίτισης, βιβλιοθήκες, γραμματειών, γραφείων καθηγητών, αιθουσών διδασκαλίας κτλ. Προσβάσιμες μορφές συγγραμμάτων υπό την ευθύνη κάθε ΑΕΙ/ΤΕΙ (δημιουργία ηχητικής βιβλιοθήκης και βιβλιοθήκης Braille εντός των Ιδρυμάτων).

-Παροχή των απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων σε κάθε φοιτητή με αναπηρία με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.

-Δικαίωμα μετεγγραφής των φοιτητών με αναπηρία, των φοιτητών με γονείς ή αδέρφια με αναπηρία 67% και άνω στον τόπο διαμονής τους χωρίς εμπόδια.

-Μεταφορά φοιτητών με αναπηρία από και προς το ΑΕΙ/ΤΕΙ εφόσον το επιθυμούν και το έχουν ανάγκη.

-Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τηλεδιδασκαλίας (e-learning) σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η μεταφορά του ΑμεΑ από και προς το ΑΕΙ/ΤΕΙ καθίσταται αδύνατη.

-Εξειδικευμένο προσωπικό για την στήριξη των ΑμεΑ εντός και εκτός μαθημάτων

(διερμηνείς νοηματικής –γνώστες Braille κτλ) εφόσον δεν καλύπτονται με αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή.

-Καμία απολύτως διαγραφή φοιτητή από τα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης αναπηρίας απαιτούν τη μη χρονική οριοθέτηση.

Ιδιωτικός τομέας

-Δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους αλλά να επιτρέπεται η ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ/ΤΕΙ. Προτεραιότητα έχει το κρατικό ΑΕΙ/ΤΕΙ το οποίο ενισχύεται περαιτέρω και εξελίσσεται. Κρατική Χρηματοδότηση (όχι προτεραιότητα) μόνο στα δημόσια Ιδρύματα και άμεση αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής τους καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ξενόγλωσσων (αγγλόφωνων) τμημάτων στο εσωτερικό αυτών ή/και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, επιπρόσθετα στα ήδη υπάρχοντα ελληνόφωνα τμήματα και χωρίς αντικατάσταση αυτών από τα πρώτα, με στόχο την προσέλκυση μη Ελλήνων φοιτητών στη χώρα μας οι οποίοι θα καταβάλλουν ορισμένο χρηματικό ποσό, οριζόμενο από την εκάστοτε διοίκηση των ΑΕΙ/ΤΕΙ, σε αντίθεση με τους Έλληνες πολίτες. Η Πολιτεία εξασφαλίζει για τα κρατικά ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομική, ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοτέλεια. Εφαρμογή του Συντάγματος και του εκτελεστικού νόμου. Για τα ιδιωτικά ορίζονται προϋποθέσεις και όροι για την ίδρυσή τους, την εποπτεία που θα τους ασκείται, τον τρόπο επιλογής και τους όρους υπηρεσίας και ανέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους κατ’ αντιστοιχία με τα κρατικά.

-Για την ανάπτυξη των δημοσίων ΑΕΙ/ΤΕΙ προώθηση της βιωματικής εκπαίδευσης των φοιτητών στο πρότυπο μοντέλο της ιατρικής και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Πιο συγκεκριμένα: συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και παροχών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιλεγμένων από το κράτος, με κίνητρα για παροχή άμισθης πρακτικής άσκηση καθ’ όλη/κατά την απαιτούμενη χρονική διάρκεια ανά κλάδο/τμήμα της φοίτησης, σε όλους τους φοιτητές, κίνητρα παροχής έμμισθης σε αριστούχους και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό τελειοφοίτων, δυνατότητα ιδιωτών να καταβάλλουν δωρεές στα ΑΕΙ/ΤΕΙ με στόχο την υποβοήθηση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της υλικοτεχνικής υποδομής αυτών. Επιτυγχάνεται έτσι διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά ταυτόχρονος αυστηρός έλεγχος κράτους και διδασκόντων: Ασυμβίβαστο καθηγητών –ιδιωτών συμβεβλημένων με σχολές και ρητή απαγόρευση παρέμβασης ιδιωτών στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με δυνατότητα όμως αυτών επιχορήγησης για δημιουργία έδρας καινοτόμου αντικειμένου. Επιπλέον δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας ΑΕΙ/ΤΕΙ με ξένα ιδιωτικά/δημόσια ΑΕΙ/ΤΕΙ μεγάλου κύρους με στόχο τη δημιουργία διεθνών προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, με συναπόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Καθηγητών ενδιαφερόμενου τμήματος, χωρίς να καταργείται όμως κανένα ήδη υπάρχον τμήμα ή να μετατρέπεται το ελληνόφωνο και εθνικό αντίστοιχο τμήμα αποκλειστικά σε διεθνές.

Διδακτικό προσωπικό

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στη ψυχρή μεταφορά γνώσης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι πρωτίστως παιδαγωγός και να ασκεί λειτούργημα, όχι απλώς επάγγελμα. Αυτό προϋποθέτει συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση, αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη και άνοδο του βιοτικού του επιπέδου.

-Ο απόφοιτος που επιθυμεί να ακολουθήσει καριέρα δασκάλου ή καθηγητή, μετά την απόκτηση του πτυχίου του να κάνει υποχρεωτική άσκηση και παράλληλα να παρακολουθεί μαθήματα παιδαγωγικών και ψυχολογίας του παιδιού και του εφήβου διάρκειας ενός έτους, στο τέλος της οποίας δίνει αντίστοιχες εξετάσεις. Προϋπόθεση διδασκαλίας είναι η επιτυχία στις προαναφερθείσες εξετάσεις είτε για τον ιδιωτικό είτε για τον δημόσιο τομέα.

-Αξιολόγηση διδασκόντων κατά έτος. Εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος συστήματος αξιολόγησης των ΑΕΙ/ΤΕΙ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και περαιτέρω ενίσχυσή του: Εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση, εσωτερική μεταξύ δασκάλων και καθηγητών, εσωτερική από μαθητές/φοιτητές και επιπροσθέτως μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αξιολόγηση και από γονείς/κηδεμόνες. Η αξιολόγηση βασίζεται στο μορφωτικό επίπεδο του διδάσκοντος, τη δυνατότητα μετάδοσης της γνώσης, της προσφοράς του στην επιστημονική κοινότητα (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ψυχολογική αξιολόγηση, αξιολόγηση επαρκούς πλήρωσης εκπαιδευτικών καθηκόντων μέσα στα χρονικά προσδιοριζόμενα όρια. Το χαμηλό συνολικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα επιφέρει στον διδάσκοντα κυρώσεις υπό τη μορφή επιπλήξεων σε πρώτο επίπεδο, της μετακίνησης σε διοικητικές θέσεις και έως και την απόλυση. Ιδίως όσον αφορά την ψυχολογική αξιολόγηση των διδασκόντων, σε περίπτωση επιβεβαίωσης της ανικανότητας του διδάσκοντος να επιτελεί με επάρκεια το έργο του, ο τελευταίος θα τίθεται αρχικά σε αργία και θα τίθεται ενώπιον αρμόδιας επιτροπής μετά από το απαραίτητο διάστημα, ώστε να αποφασιστεί είτε η επιστροφή στα καθήκοντά του, είτε η απόλυσή του.

-Καθιέρωση συγκεκριμένου ελάχιστου και ανώτατου αριθμού ωρών διδασκαλίας των δασκάλων και καθηγητών στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό οδηγεί σε προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών και απαραίτητα πρόσληψη διοικητικού προσωπικού.

-Θεσμοθετημένα, τουλάχιστον το 10% του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ να είναι Αναπληρωτές/ Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές, με προοπτική να φτάσει στο ανέφικτο λόγω των συνθηκών σήμερα 30%. Αυτό δεν αναφέρεται σε επιβολή κυρώσεων σε σχολές/τμήματα που δεν θα έχουν το ποσοστό αυτό ή κλείσιμο, συγχωνεύσεις κλπ, αλλά για διενέργεια άμεσων διαγωνισμών προκήρυξης θέσεων αναπληρωτών/πρωτοβάθμιων καθηγητών και άμεσος διορισμός των επιτυχόντων. Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού ώστε να μπει νέο αίμα καθώς πολλοί οδηγούνται σε συνταξιοδότηση και οι νέοι επιστήμονες εγκαταλείπουν τη χώρα.

-Θεσμοθέτηση syllabus υποχρεωτικά σε κάθε μάθημα που θα παραδίδεται στους μαθητές μέσα στον πρώτο μήνα έναρξης των μαθημάτων

Κοινοποίηση σε:
Close Menu

 


Κοινοποίηση σε:
Secured By miniOrange