13/12/2016 Δ.Τ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

            

Επιθυμούμε να συγχαρούμε δημοσίως και να ευχαριστήσουμε, ταυτοχρόνως, τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε, σήμερα 13/12/2016, με τίτλο «Παίζω τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», και στην οποία η Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων είχε την τιμή να προσκληθεί και να παραβρεθεί.

Η σημασία της εκδήλωσης ήταν μεγάλη, όχι μόνον επειδή αποτυπώθηκε η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης, με τη συμβολή των Νέων, του θηρίου που ονομάζεται διαπλοκή και έχει προξενήσει τόσο κακό στην Πατρίδα μας, αλλά επειδή συμμετείχε, επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και παρουσιάστηκαν οι συντονισμένες δράσεις  μεταξύ των δύο αυτών φορέων.

Αν η διαφθορά αποτελεί την ερώτηση, απάντηση είναι η Παιδεία, συνεπώς οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε ώστε νοσηρές νοοτροπίες που οδηγούν στα φαινόμενα αυτά να εκλείψουν, μέσω της παιδείας και τις νεότερες γενιές να χαρακτηρίζει η τιμιότητα, η αξιοκρατία και ο σεβασμός στους Θεσμούς και τις Αξίες.

 

 Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων